10/03/2022 11:12

Đã có tỉnh đầu tiên mạnh dạn cho F0 đi làm

Văn bản mới của Long An cho phép F0, F1 được đi làm dựa trên tinh thần tự nguyện.

F0, F1 đi làm trực tiếp trên tinh thần tự nguyện

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", UBND tỉnh Long An ban hành quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị nhà nước (gọi chung là cơ quan) trên địa bàn tỉnh có các trường hợp F0 (không triệu chứng), F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị.

Đã có tỉnh đầu tiên mạnh dạn cho F0 đi làm

UBND tỉnh Long An ban hành quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Ảnh: Báo Long An

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng đang thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định,...

Các trường hợp cấp thiết về nguồn nhân lực lao động mà không tuyển dụng kịp thời, được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 (không triệu chứng), F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc, việc sử dụng lực lượng lao động này phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc cấp xã (khi được Trung tâm Y tế cấp huyện phân công).

Việc để F0, F1 đi làm trở lại cũng kèm theo các điều kiện như cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sử dụng những lao động này phải bố trí nơi làm việc sao cho họ không tiếp xúc với người chung quanh.

Người F0, F1 cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, xét nghiệm… và không được chăm sóc hoặc tiếp xúc với những người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao (người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi…).

F0 và F1 ược phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại.

Không bắt buộc doanh nghiệp và người lao động thực hiện việc test nhanh Covid-19

Cũng trong ngày 9/3, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Cần Đước đến làm việc với lãnh đạo khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm, yêu cầu dừng việc test nhanh với lao động mới xin việc và tài xế từ nơi khác đến.

Trước tình hình doanh nghiệp phản ánh Khu công nghiệp (KCN) vẫn yêu cầu test nhanh Covid-19 đối với người ngoài vào trong KCN, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với Ban quản lý KCN, yêu cầu phải dừng ngay việc test nhanh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc phát triển, tìm kiếm lao động.